Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hoằng Đại  - TP.Thanh Hóa

Cải cách hành chính

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 956 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc Ban hành Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỒ SƠ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 270 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 346/UBND-VP ngày...

TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 5059 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 8709/UBND-VP ngày 29/12/2023 của UBND thành phố...

SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

Thực hiện Công văn số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/01/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID; Công văn số 620/CAT-PC06, ngày 04/3/2024 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, kết nối, tích hợp, sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VneID; Công văn số 1416/UBND-VHTT ngày...

LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM CHO MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ theo đề án 06 là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố Thanh...

ÁP DỤNG MÃ QR TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

CÁC TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ CDVCQG SẼ DỪNG HOẠT ĐỘNG VÀ THAY THẾ BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ DO BỘ CÔNG AN (VNEID) CUNG CẤP.

Sau ngày 01/07/2024, các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ CDVCQG sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
21
Hôm qua:
342
Tuần này:
363
Tháng này:
4317
Tất cả:
444972

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289