Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hoằng Đại  - TP.Thanh Hóa

Tuyên truyền pháp luật

BA LUẬT CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2024

(Baothanhhoa.vn) - Luật Khám bệnh, Chữa bệnh 2023 gồm 12 chương và 121 điều; Luật Đấu thầu 2023 gồm 10 chương, 96 điều; Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 gồm 8 chương, 96 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỒ SƠ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Đề cương giới thiệu Nghị định số 76/2023/NĐ-CP

Ngày 01/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ HÌNH SỰ TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Theo quy định người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện sẽ bị xử lý hình sự.

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thông tư của bộ y tế về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023. Nghị định có 3 điều với các nội dung chính:

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Để góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XIII, đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016.

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Ngày 25/9/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2023

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTG NGÀY 09/7/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Thực hiện Công văn số 5124/UBND-TP ngày 15/8/2023 của UBND TP về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
483
Hôm qua:
337
Tuần này:
483
Tháng này:
13328
Tất cả:
463526

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289