Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hoằng Đại  - TP.Thanh Hóa

Tuyên truyền pháp luật

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT THUỐC LÁ TỪ 1/8/2023

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá. Theo đó, 04 nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá, bao gồm:

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH 61/2023/NĐ-CP VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ.

Ngày 16/08/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆC XÁC NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC ĐẢM BẢO ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Thời gian qua, theo ý kiến của nhiều tổ chức, cá nhân gọi điện đến đường dây nóng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hỏi về một số các quy định về việc xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định Số: 15/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Giới thiệu Nghị định số 48/2023/NĐ-CP

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Giới thiệu Nghị định số 47/2023/NĐ-CP

Ngày 3/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, trong đó có sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

Giới thiệu Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 20/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy

ác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý là một trong những biện pháp bền vững nhằm giảm hậu quả và tác hại của ma tuý đối với đời sống xã hội nên thời gian qua, cả hệ thống chính trị của thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tại đại chúng, tăng dung lượng và thời lượng...

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THANH TRA

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sau đây viết tắt là Nghị định 43). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
456
Hôm qua:
337
Tuần này:
456
Tháng này:
13301
Tất cả:
463499

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289