Tin nổi bật

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệpNỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đaiDanh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai
Công khai Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thônCông khai Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đảng ủy xã Hoằng Đại tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trịĐảng ủy xã Hoằng Đại tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị
XÃ HOẰNG ĐẠI CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGXÃ HOẰNG ĐẠI CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG